Obchodní podmínky Holos, z.ú. pro nákup v e-shopu – Reklamační řád

Předmět úpravy podmínek

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí nákup zboží a služeb na e-shopu www.online.holos.cz. Nákupem vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.

2. Prodávajícím je Holos, z.ú. (IČ: 26639866, DIČ: CZ26639866, se sídlem Marie Dolanské 8/12, Opava-Vlaštovičky, 746 01). Kontaktní adresou pro zákazníky je adresa sídla.

Základní ustanovení

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na stránkách prodávajícího jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.

4. Kupující obdrží e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje e-mailem o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku lze zrušit pouze výjimečně a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.

5. Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě. Pokud se zboží již nedodává, nebo je zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.

6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

8. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetových stránek prodávajícího kupující dává prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu s platnou legislativou.

Odstoupení od kupní smlouvy:

1.Na základě zákona č. 367/2000 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na vlastní náklady poštou.

2. Zákazník v tomto případě nemá nárok na vrácení poštovného. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět příslušnou částku, a to způsobem odpovídajícím zvolené platbě za zboží, není-li dohodnuto jinak.

Dodací a platební podmínky:

1. Fyzické zboží je posíláno Českou poštou, virtuální produkty jsou zasílány e-mailem.

2. Cenu poštovného za objednávku se kupující dozví před odesláním objednávky.

3. V případě zaslání zboží na dobírku je účtován poplatek dle ceníku České pošty.

4. Balné je zahrnuto v ceně poštovného.

5. Kupující si může zvolit mezi následujícími možnostmi platby (nabídka možností se může u jednotlivých obchodů lišit):

                a) dobírkou, v takovém případě je účtován poplatek dle ceníku České pošty.

                b) online platbou pomocí platební brány ThePay, v rámci které je možné zaplatit platební kartou, online převodem, zrychleným převodem či běžným bankovním převodem.

6. Zboží na dobírku bude odesláno do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky. Při platbě převodem na účet bude zboží odesláno do dvou pracovních dnů od obdržení platby.

7. V případě předobjednávek je kupující informován o předpokládaném termínu dodání zboží ještě před odesláním objednávky. Zpozdí-li se prodávající s dodáním takového zboží, je povinen o tom kupujícícho informovat. Kupující má v takovém případě právo odstoupit od kupní smlouvy.

Ochrana osobních údajů:

1. Prodávající se zavazuje, že všechny údaje, které o kupujícím získá v souvislosti s provozem internetového obchodu, budou považovány za důvěrné a že je žádným způsobem nezneužije, ani je neposkytne neoprávněným osobám.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

3. Přenos dat mezi počítačem zákazníka a serverem prodávajícího je během nakupování vstupenek zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL, a to za účelem ochrany přenášených dat.

Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.

2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. (zákon na ochranu spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů.

3. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.9.2014 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.